SAP ONE Support Launchpad

Jsem rád, že jsem se konečně dozvěděl, jak by měl SAP ONE Support Launchpad fungovat, kdyby to v SAPu dokázali dotáhnout až do konce. Teorie je sice pěkná, ale co ta realizace? Maličko nám pokulhává…SouvisejícíPodělte se o tento článek s ostatními… Sdílet

SAP Fiori = pure evil?

Fiori Launchpad

Zpočátku jsem vkládal do technologie SAP Fiori nemalé naděje. Doufal jsem, že se díky ní SAPu podaří odbourat dnes již technicky zastaralá a uživatelsky nepřívětivá webdynpra. Na chvíli bych i málem uvěřil marketingovým řečičkám, které sebevědomě slibovaly, že Fiori aplikace umožní uživateli přistupovat k SAPu přes svižné responzivní webové GUI. Zkrátka, že se jedná o čerstvý svěží vítr, který zafoukal do plachet již notně trouchnivějícího škuneru jménem SAP.

Jaké však bylo moje zklamání, když jsem byl donucen pohlédnout kruté pravdě do očí. Tuším, že začátkem tohoto týdne se na Support portálu objevila zrůdnost s hrdým názvem SAP ONE Support Launchpad (info zde). Nejedná se o nic jiného, než o Fiori Launchpad, na který byly naroubovány původní webdynpro aplikace pro prohledávání note, procházení katalogu programů, registraci klíčů, atd. Nemám nic proti novotám (pokud jsou převážně změnou k lepšímu), ale implementace tohoto řešení tak, jak ho SAP dal k dispozici svým zákazníkům, je na dosti tristní úrovni.

Zaprvé je to všechno neuvěřitelně pomalé, a když říkám pomalé, tak myslím opravdu hóóódně moooc pooomalééé. To, co ještě před týdnem fungovalo díky webdynprům relativně svižně (pokud jste tedy překousli všudypřítomné zdvojené přihlašování), na to si dnes budete muset rezervovat podstatně více času a zejména pak trpělivosti. Běžně se mi stávalo, že launchpad zatuhl úplně a musel jsem dát refresh nebo tab raději rovnou zavřít. A aby vám SAP práci s launchpadem ještě více zošklivil, tak vás pokaždé přivítá pěkným pop-up oknem, které sice neříká nic moc zajímavého, ale zato několik vteřin nereaguje na kliknutí na tlačítko zavřít.

Vítá vás SAP ONE Support Launchpad
[kliněte na obrázek pro zobrazení v plné velikosti]

Nejdříve jsem se zkoušel proklikat katalogem softwaru, abych si stáhnul nový patchlevel pro SAP GUI. Fiori dělalo, co mohlo. Při přechodech mezi jednotlivými obrazovkami se dýchavičně animovalo, aby byl uživatelský zážitek co možná nejpůsobivější. Na rychlosti už tak velmi pomalé aplikace to však bohužel nijak nepřidá. Support Launchpad má také jednu velice zajímavou vlastnost – po nějaké době uživatelovy nečinnosti si řekne: „takhle teda ne, nebudu se tu předvádět zbytečně“ a obrazovka se překryje neproniknutelnou bílou mlhu. Potom už můžete klikat jen pro srandu králíkům, rozdělaná práce je v tahu. Abych jen nehanil, kýžený software se mi nakonec asi napodruhé podařilo stáhnout.

Potom jsem si chtěl zaregistrovat klíč pro modifikaci standardního objektu (SSCR keys). Nebudu zbytečně napínat, přes velké tlačítko s klíčem na úvodní obrazovce portálu cesta bohužel nevede. Odtud se vám spustí launchpad pouze za účelem přidání licenčních klíčů SAP instalací. Po nějaké půlhodině klikání tam a onde mě kolega konečně navedl na správnou cestu (předem lituji všechny zbloudilé SAP vývojáře). A zde nám SAP názorně ukazuje, jak mistrně se dá skloubit stará technologie s novou. Dámy a pánové, představujeme vám FioriDynpro! Bravo!!!

Kočkopes FioriDynpro
[kliněte na obrázek pro zobrazení v plné velikosti]

Já už k tomu víc nemám, snad jen závěrečné přání: SAP ENJOY!

SouvisejícíPodělte se o tento článek s ostatními… Sdílet

Testování webových služeb v SoapUI

Oblíbil jsem si nástroj SoapUI 5 pro testování webových služeb, které vyvíjím v SAPu. Oceňuji na něm hlavně přehlednost a jednoduchost použití. Funguje zkrátka tak, jak byste od takové aplikace očekávali. SmartBear nabízejí také komplexnější tool SoapUI NG, ale ten jsem zatím nezkoušel.

SoapUI 5

Nejdříve si přidáte do svého projektu WSDL dokument.

SoapUI 5 - WSDL

Z něho se načte endpoint (popřípadě několik endpointů), u nějž si vyplníte přihlašovací údaje.

SoapUI 5 - endpoint

Zadáte vstupní parametry requestu a po spuštění získáte response – tedy výstup vaší služby.

SoapUI 5 - response

Toť vše – jednoduché jak facka.


Podělte se o tento článek s ostatními… Sdílet

Docházka & poznámky

Program Docházka & poznámky je napsán v jazyku ABAP (Advanced Business Application Programming) a pro jeho běh je potřeba systém SAP R/3.

Úvodní obrazovka Úvodní obrazovka (volby)
Úvodní obrazovka (akce) Výpis docházky
Editace záznamu Docházka - HTML zobrazení
Výpis poznámek Fulltextové vyhledávání
Editace poznámky Poznámky
Docházkový strom Zobrazení svátků

Program primárně slouží k evidenci docházky zaměstnanců. Příchod/odchod je možné zadat buď přímo na úvodní obrazovce (Další akce... Vložit záznam), nebo ve výpisu docházky. Vedle toho je možné transakci používat jako diář s fulltextovým vyhledáváním poznámek.


Podělte se o tento článek s ostatními… Sdílet

Export SAP IDoců do XML

Původně jsem zamýšlel naprogramovat jednoduchý nástroj, který vyexportuje požadované IDocy jako XML soubory, ale nakonec jsem program pojal trochu velkoryseji. Tedy řekněme jako jakýsi prohlížeč IDoců (čili obdoba standardní transakce WE02, respektive WE05), ale s tím rozdílem, že IDocy zobrazí jako XML roztříděné do složek podle druhů zpráv. Samotná transformace IDocu do XML je v SAPu velmi snadná. O vše se postará třída cl_idoc_xml1:

DATA: ref_idoc_xml TYPE REF TO cl_idoc_xml1,
   l_string TYPE string.

CREATE OBJECT ref_idoc_xml
 EXPORTING
  docnum = ps_idocs-docnum
 EXCEPTIONS
  OTHERS = 1.
  
CALL METHOD ref_idoc_xml->get_xmldata_as_string
 IMPORTING
  data_string = l_string.  

Tip: Prohlédněte si kompletní zdrojový kód Nové okno.

Vybírat IDocy lze podle všech běžných kritérií a dále je možné zvolit, zda budou zobrazeny v prohlížeči nebou budou vyexportovány jako XML soubory do požadované složky.

Export SAP IDoců do XML
Výběrová obrazovka (klikněte pro zobrazení v plné velikosti)

A takto již vypadá samotný prohlížeč. Ve stromu je vedle čísla IDocu uveden i jeho status a přiznak, zda se jedná o zprávu příchozí (I = Inbound) či odchozí (O = Outbound). Listovat mezi jednotlivými IDocy lze klávesami F5 (předchozí) a F6 (další). Nespornou výhodou oproti transakci WE02 je to, že lze obsah IDocu jednoduše prohledat (Ctrl+F).

Prohlížeč IDoců v XML formátu
Hlavní obrazovka (klikněte pro zobrazení v plné velikosti)


SouvisejícíPodělte se o tento článek s ostatními… Sdílet

Export velkých tabulek ze SAPu

Tímto příspěvkem bych chtěl volně navázat na předchozí článek o exportu zdrojových kódu ze SAPu. Při exportu velkého objemu dat (typicky se jedná o tabulky BSEG, MSEG, atd.) z transakce SE16 (nebo SE16N) můžete snadno narazit na paměťové limity vašeho systému. Můj program to řeší načtením tabulky pomocí tzv. databázového kuzoru:

OPEN CURSOR WITH HOLD l_db_cursor FOR SELECT * FROM (p_table)
UP TO l_mrows ROWS
BYPASSING BUFFER. 

DB kurzor pracuje zjednodušeně řečeno tak, že ukáže na množinu dat v databázi, kterou chceme načíst, a tu potom vrací v blocích požadované velikosti (konkrétně v mém programu omezených na velikost 1 GB).

FETCH NEXT CURSOR l_db_cursor
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE <xtab>
PACKAGE SIZE l_package_size.

Užitečnou volbou může být export pouze vybraných polí (sloupců) tabulky. Toho dosáhnete tak, že si založíte pomocnou Z-strukturu v transakci SE11 (Data Dictionary) jako podmnožinu polí zdrojové databázové tabulky a její název zadáte na výběrové obrazovce programu.

Export velkých tabulek ze SAPu
Výběrová obrazovka (klikněte pro zobrazení v plné velikosti)

Zbývá ještě dodat, že program exportuje výstup ve formě CSV souboru (respektive souborů) až do velikosti 1 GB. Oddělovač sloupců však můžete jednoduše jednoduše zaměnit například za tabulátor:

* CONSTANTS: c_separator TYPE c VALUE ';'.
CONSTANTS: c_separator TYPE c VALUE cl_abap_char_utilities=>horizontal_tab.

Poznámka na závěr: Ve zdrojovém kódu je volán funkční modul Z_CONVERT_TO_TEXT, který slouží k transformaci interní tabulky s danou strukturou do tabulky s řádky typu CHAR. Jedná se o kopii standardního funkčního modulu SAP_CONVERT_TO_TEX_FORMAT, který je jen mírně upraven - přidává datové typy I a s, které původní funkce opomíjí:

CASE l_type.
 WHEN ...
 WHEN 'I' OR 's'.
  l_date_extern = <f_source>.
  ASSIGN l_date_extern TO <f_source>.
 WHEN OTHERS.
ENDCASE.


SouvisejícíPodělte se o tento článek s ostatními… Sdílet

Hromadný export programů ze SAPu #2

Náhodou mi přišel pod ruku můj staronový program na hromadný export programů ze SAPu, o kterém jsem tu již kdysi dávno psal. Maličko jsem ho vylepšil a rozhodl jsem se dát jeho inovovanou verzi opět volně k dispozici. Co se týče těch vylepšení: jedná se například o možnost exportovat zdrojáky pouze z vybraných paketů (package nebo development class, říkejte tomu, jak chcete). Zdrojové kódy funkčních modulů se hezky zaškatulkují pod jednotlivé složky, které odpovídajích názvům jejich funkčních skupin. Je tu také možnost přidat před název programu prefix v podobě data založení programu (to aby šly soubory snadno sortovat).

Hromadný export programů ze SAPu
Výběrová obrazovka (klikněte pro zobrazení v plné velikosti)

Škoda je jen jedné věci a sice nesmyslného historického omezení u příkazu READ REPORT, který vám nedovolí načíst programy, které mají třeba jen jednu jedinou řádku svého zdrojového kódu přesahující délku 72 znaků. V takovém případě příkaz generuje výjimku CX_SY_READ_SRC_LINE_TOO_LONG.

Odstavec výše beru zpět. Dřívější omezení 72 znaků na řádek, jak mě jeden pozorný čtenář upozornil, již bylo v novějších verzích SAPu naštěstí odstraněno. Výjimku příkaz READ REPORT dává jen tehdy, pokud je vstupní tabulka pro načtení reportu co do délky řádku příliš krátká. Náprava je tedy velmi jednoduchá:

TYPES: BEGIN OF gty_rep,
     line(255), "line(72),
    END OF gty_rep,
    gty_rep_tab TYPE TABLE OF gty_rep.


SouvisejícíPodělte se o tento článek s ostatními… Sdílet

Udělat první krok

Udělat první krok vyžaduje odhodlání
Udělat první krok vyžaduje odhodlání

Přeloženo z anglického originálu (via 9gag).


Podělte se o tento článek s ostatními… Sdílet

< Novější 1 2 3 ... 19 20 21 Starší >

© Pavel Jaroš [Sektor PJ] · Nahoru Nahoru