Docházka & poznámky

Program Docházka & poznámky je napsán v jazyku ABAP (Advanced Business Application Programming) a pro jeho běh je potřeba systém SAP R/3.

Úvodní obrazovka Úvodní obrazovka (volby)
Úvodní obrazovka (akce) Výpis docházky
Editace záznamu Docházka - HTML zobrazení
Výpis poznámek Fulltextové vyhledávání
Editace poznámky Poznámky
Docházkový strom Zobrazení svátků

Program primárně slouží k evidenci docházky zaměstnanců. Příchod/odchod je možné zadat buď přímo na úvodní obrazovce (Další akce... Vložit záznam), nebo ve výpisu docházky. Vedle toho je možné transakci používat jako diář s fulltextovým vyhledáváním poznámek.

V rámci docházky se dopočítává denní, měsíční a celkové saldo (přesčas) zaměstnance. Záznamy o docházce je možné přidávat, editovat, mazat, exportovat (Tab-delimited a HTML) a importovat. Lze zobrazit kompletní docházku nebo pouze zvolené období (měsíc, týden či jinou libovolnou periodu).

Kromě evidence docházky program umožňuje ke každému dnu (záznamu o docházce) připojit textovou poznámku. Po kliknutí na daný záznam ve výpisu docházky se zobrazí okno poznámky, kam je možné zadat její text. Ikona sponky potom informuje o tom, ke kterým dnům byla přidána poznámka. Mezi poznámkami je možné buď listovat pomocí šipek ve spodní části okna nebo si nechat zobrazit samostatný výpis poznámek. Poznámky je možné fulltextově prohledávat (vyhledávač umí pracovat s operátory AND a OR).

Od verze 2.0 umí vyhledávání pracovat s řetěžci uzavřenými do uvozovek ("). Uvozovky je možné zapsat před, za anebo současně před i za hledaný výraz a slouží jako zástupný znak za mezeru a další znaky definované jako konstanty v hlavičce programu ZPJDOCH_INCL: .,!?:;\|/-_()[]{}". Hledání hesla v uvozovkách tedy umožňuje najít buď pouze celá slova, nebo slova začínající či končící definovaným řetězcem. Např. zadáte-li výraz "krok vyhledávání najde pouze slova krok, kroky a krokodýl, ale už ne pokrok, zákrok apod. Naopak na výraz krok" bude vrácen přesně opačný výsledek (krok, pokrok a zákrok) a "krok" vyhledá pouze celé slovo krok. Hledání hesla v uvozovkách je možné libovolně kombinovat s operátory AND a OR.

Aktuální verze 2.3 přichází s odskokovou navigací integrovanou do výpisu poznámek. V závislosti na textu poznámky fungují následující prokliky:

 • program → zobrazí zdroják v ABAP editoru (SE38)
 • funkční modul → zobrazí zdroják v ABAP editoru (SE37)
 • kód transakce → zavolá tuto transakci
 • DB tabulka → zobrazí tabulku v ABAP Dictionary (SE11)
 • TABULKA-POLE → odskok do SE11 na příslušné pole
 • skupina funkcí → zobrazí pop-up okno s informacemi o FUGR
 • SAPscript formulář → odskok do SE71
 • SMARTFORM formulář → odskok do SMARTFORMS

Instalace programu Docházka & poznámky krok za krokem

 1. Pomocí transakce SE11 (ABAP Dictionary) založte tabulky ZPJDOCH, ZPJNOTE, ZPJPARAMS a ZSVATKY.

  Struktura tabulek je uvedena v přiložených souborech:

  1. ZPJDOCH - tab_zpjdoch.xls
  2. ZPJNOTE - tab_zpjnote.xls
  3. ZPJPARAMS - tab_zpjparams.xls
  4. ZSVATKY - tab_zsvatky.xls

  Nakonec nezapomeňte tabulky zaktivovat. Tabulku ZSVATKY naplňte daty z přiloženého souboru svatky.xls.

 2. Pomocí transakce SE38 (ABAP Editor) založte nový program s názvem ZPJDOCH, typ 1 - Executable program (spustitelný program). Do pole Title vyplňte Docházka & poznámky. Překopírujte do editoru obsah přiloženého souboru ZPJDOCH.abp a program uložte.

 3. Dvakrát klikněte na text zpjdoch_incl na řádce 13 (= include zpjdoch_incl.) v programu ZPJDOCH. Poté budete dotázáni, zda chcete založit program ZPJDOCH_INCL typu INCLUDE. Potvrďte, že ano a do nově vytvořeného programu nakopírujte obsah přiloženého souboru ZPJDOCH_INCL.abp.

  Nastavte konfigurační konstanty v programu ZPJDOCH_INCL:

  1. c_admin - jméno uživatele, který má oprávnění spravovat data všech uživatelů programu ZPJDOCH
  2. c_worktime - délka pracovní doby (default: 080000 - 8 hodin)
  3. c_breaktime - délka polední přestávky (default: 003000 - 30 min)
  4. c_correction - zaokrouhlení příchodu/odchodu (default: 001500 - 15 min)
  5. c_file_doch - úplná cesta k souboru pro export a import docházky (default: C:\temp\dochazka.txt)
  6. c_html_doch - úplná cesta k souboru pro export docházky v HTML formátu (default: C:\temp\dochazka.html)
  7. c_file_note - úplná cesta k souboru pro export a import poznámek (default: C:\temp\poznamky.txt)
  8. c_html_note - úplná cesta k souboru pro export poznámek v HTML formátu (default: C:\temp\poznamky.html)

 4. Pomocí transakce SE38 založte nový program s názvem ZPJDOCH_HTML, typ I - Include program. Do pole Title vyplňte ZPJDOCH_HTML. Překopírujte do editoru obsah přiloženého souboru ZPJDOCH_HTML.abp a program uložte.

 5. Pomocí transakce SE38 založte nový program s názvem ZPJDOCH_TREE, typ 1 - Executable program (spustitelný program). Do pole Title vyplňte Docházkový strom. Překopírujte do editoru obsah přiloženého souboru ZPJDOCH_TREE.abp a program uložte.

 6. Pomocí transakce SE38 založte nový program s názvem ZPJDISPLAY_HOLIDAYS, typ 1 - Executable program (spustitelný program). Do pole Title vyplňte Docházka & poznámky: Kalendář svátků. Překopírujte do editoru obsah přiloženého souboru ZPJDISPLAY_HOLIDAYS.abp a program uložte.

  Uložte a zaktivujte všechny nově vytvořené programy (i přes případné chybové hlášení).

 7. Pomocí tranasakce SE51 (Screen Painter) založte pro program ZPJDOCH obrazovku (screen) 100 a zaktivujte ji. Pomocí příkazu v hlavním menu nahrajte obrazovku z přiloženého souboru screen100.txt a to následovně: Utilities->More utilities->Upload/Download->Upload. Poté vyberte soubor screen100.txt a potvrďte jeho nahrání.

 8. Pomocí transakce SE41 (Menu painter) založte pro program ZPJDOCH statusy 0001, 0002 a STAT_NOTE.

  1. Status 0001 - zvolte typ statusu online status a do pole Short text vyplňte Main status. Dále postupujte pomocí přiložených obrázků status_0001_a.gif a status_0001_b.gif. Vytvořte tlačítka INSERT (F6), EXPORT (F7), IMPORT (F8), SAVE (F5), FIND (F9), UP (CTRL+F1), DOWN (CTRL+F1) a INFO (SHIFT+F1). Dále nastavte funkční kódy tlačítek na standardní liště: BACK, EXIT a CANC.
  2. Status 0002 - zvolte typ statusu Dialog box a do pole Short text vyplňte About status. Dále postupujte pomocí přiložených obrázků status_0002_a.gif a status_0002_b.gif. Vytvořte tlačítko OK (Enter).
  3. Status STAT_NOTE - zvolte typ statusu Dialog box a do pole Short text vyplňte Bottom status. Dále postupujte pomocí přiložených obrázků status_note_a.gif a status_note_b.gif. Vytvořte tlačítka OK (Enter), CANCEL (F12), DELETE (F9), NBACK (F5) a NNEXT (F6).

 9. Pomocí transakce SE91 (Message Maintanance) založte pro program ZPJDOCH stejnojmennou třídu zpráv ZPJDOCH. Vyplňte zprávy dle přiloženého souboru messages.xls.

 10. Pomocí transakce SE32 (Text Elements Maintanance) nebo SE38 (přes hlavní menu Goto->Text elements->Selection texts) vyplňte textové prvky (na záložce Text symbols a Selection texts) dle přiloženého souboru text_elements.xls

 11. Pomocí transakce SE93 (Maintain Transaction Codes) založte pro program ZPJDOCH transakční kód ZDOCH. Zvolte typ transakce Program and selection screen (report transaction) a do pole Short text vyplňte Docházka & poznámky.

Pokud jste vše správně nastavili a zaktivovali, tak můžete začít program používat.


SouvisejícíPodělte se o tento článek s ostatními… Sdílet