Export SAP IDoců do XML

Původně jsem zamýšlel naprogramovat jednoduchý nástroj, který vyexportuje požadované IDocy jako XML soubory, ale nakonec jsem program pojal trochu velkoryseji. Tedy řekněme jako jakýsi prohlížeč IDoců (čili obdoba standardní transakce WE02, respektive WE05), ale s tím rozdílem, že IDocy zobrazí jako XML roztříděné do složek podle druhů zpráv. Samotná transformace IDocu do XML je v SAPu velmi snadná. O vše se postará třída cl_idoc_xml1:

DATA: ref_idoc_xml TYPE REF TO cl_idoc_xml1,
   l_string TYPE string.

CREATE OBJECT ref_idoc_xml
 EXPORTING
  docnum = ps_idocs-docnum
 EXCEPTIONS
  OTHERS = 1.
  
CALL METHOD ref_idoc_xml->get_xmldata_as_string
 IMPORTING
  data_string = l_string.  

Tip: Prohlédněte si kompletní zdrojový kód Nové okno.

Vybírat IDocy lze podle všech běžných kritérií a dále je možné zvolit, zda budou zobrazeny v prohlížeči nebou budou vyexportovány jako XML soubory do požadované složky.

Export SAP IDoců do XML
Výběrová obrazovka (klikněte pro zobrazení v plné velikosti)

A takto již vypadá samotný prohlížeč. Ve stromu je vedle čísla IDocu uveden i jeho status a přiznak, zda se jedná o zprávu příchozí (I = Inbound) či odchozí (O = Outbound). Listovat mezi jednotlivými IDocy lze klávesami F5 (předchozí) a F6 (další). Nespornou výhodou oproti transakci WE02 je to, že lze obsah IDocu jednoduše prohledat (Ctrl+F).

Prohlížeč IDoců v XML formátu
Hlavní obrazovka (klikněte pro zobrazení v plné velikosti)


SouvisejícíPodělte se o tento článek s ostatními… Sdílet